Wednesday , 19 June 2019

Author Archives: Phật thủ Đắc Sở

Phật thủ

Chùm quả phật thủ

Phật thủ (danh pháp ba phần: Citrus medica var. sarcodactylis), tiếng Anh là Buddha’s hand hoặc fingered citron, là giống cây ăn quả thuộc chi Cam chanh. Tên gọi của loài cây này xuất phát từ hình dáng của quả chia nhánh trông như bàn tay Phật. Phật thủ là giống cây bản địa của Trung Quốc và Nhật Bản, được trồng khá phổ biến ở Việt Nam. Xem thêm »

Copyright © 2013 2018 Phật thủ Đắc Sở. All rights Reserved.